Doradztwo i ekspertyzy techniczne

pan w czapce z tabletem w dłoniach

Zajmujemy się doradztwem i przygotowywaniem ekspertyz technicznych. Przedmiotem tego typu ekspertyzy może być urządzenie, jego element lub materiał, z którego zostało wykonane. Ponadto ekspertyza może dotyczyć całości urządzenia lub tylko jego części, całej instalacji przemysłowej, a także ciągów technologicznych. Taką ekspertyzę warto przeprowadzić w sytuacji, gdy urządzenie nie spełnia wymagań dotyczących własności mechanicznych, strukturalnych itp. Ponadto sygnałem do wykonania ekspertyzy jest powstawania wad i spękań, obniżona trwałość materiałów oraz korozja.

Kto powinien przeprowadzić ekspertyzę techniczną?

Dbanie o odpowiedni stan techniczny urządzeń spoczywa na barkach ich właścicieli. Kontrolę nad maszynami powinni sprawować także pracownicy, którzy na co dzień je obsługują. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń muszą być zgłaszane i weryfikowane. Taką ekspertyzę techniczną może przeprowadzić tylko i wyłącznie wykwalifikowana firma, która dodatkowo posiada niezbędne uprawnienia. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Służymy również fachowym doradztwem technicznym.