Konserwacja i naprawa dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych

platforma dla niepełnosprawnych do wjazdu po schodach

Zajmujemy się konserwacją i naprawą dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych. Konserwujemy dźwigi osobowe, towarowe, towarowo-osobowe i hydrauliczne. Usuwamy skutki codziennej eksploatacji urządzeń, dzięki czemu mogą Państwo zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Nasze usługi polegają również na przeprowadzaniu okresowych badań dźwigów i wykonywaniu pomiarów elektrycznych. Wszystko to w zgodzie z obowiązującymi normami i prawami. Wszyscy nasi pracownicy posiadają uprawnienia konserwatorów nadane im przez Urząd Dozoru Technicznego.

Konserwacja dzieli się na dwa typy. Możemy przeprowadzić konserwację prewencyjną, która polega na dokonywaniu kontroli i napraw nawet wtedy, gdy nie ma oczywistej potrzeby do ich przeprowadzenia. Zazwyczaj takie prace wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta lub indywidualną polityką zarządzania. Zajmujemy się również konserwacją naprawczą, czyli przeprowadzaniem nieprzewidzianych wcześniej napraw urządzeń i sprzętu, które uległy nagłemu uszkodzeniu lub awarii.