Pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych

czarno żółte urządzenie pomiarowe

Przeprowadzamy pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych. Takie maszyny jak np. suwnice, muszą przechodzić okresową kontrolę. Polega ona na oględzinach obwodów, w celu sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i prawidłowości wykonania połączeń ochronnych. W trakcie kontroli sprawdzane są również mocowania urządzeń suwnic i dźwigów. Ponadto przeprowadzamy pomiary rezystancji izolacji i uzwojeń silników elektrycznych. Nasza oferta obejmuje pomiary urządzeń:

  • grupy I – moc większa niż 250kW i napięcie wyższe niż 1kV,
  • grupy II – moc od 50 kW do 250kW i napięcie znamionowe 1kV lub niższe,
  • grupy III – moc od 5,5 kW do 50kW,
  • grupy IV – moc poniżej 5,5 kW.

Pomiary elektryczne i przeglądy tego typu urządzeń, powinno się przeprowadzać w określonych terminach. W przypadku urządzeń grupy III należy dokonywać przeglądu w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów technologicznych, ale nie rzadziej niż co 3 lata, natomiast urządzeń grupy IV w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów technologicznych.