Konserwacja i naprawa suwnic oraz elektrowciągów

niebieska suwnica

Zajmujemy się konserwacją i naprawą suwnic oraz elektrowciągów. Przeprowadzamy przeglądy wymagane przez obowiązujące prawo, a także doraźne konserwacje i naprawy układów elektrycznych oraz mechanicznych. Nasze usługi obejmują m.in. naprawę silników elektrycznych i regenerację przekładni. Wszystkie prace są wykonywane przez osoby, które posiadają uprawnienia nadane przez UDT i TDT. Dlaczego warto przeprowadzać regularną konserwację? Przede wszystkim jest to warunek konieczny, aby wypełnić obowiązek nałożony przez ustawodawcę. Ponadto konserwacja pozwala uniknąć postojów w pracy zakładu, a także ma wpływ na zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Jakie korzyści wynikają z regularnej konserwacji suwnic i elektrowciągów?

Konserwacja ma duży wpływ na utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym. Maszyny te służą do przemieszczania ładunków o dużej masie, a także z dużą prędkością. Jeśli uległyby awarii, wówczas mogłoby to bezpośrednio zagrozić pracownikom i ich zdrowiu. Pilnowanie regularnych przeglądów leży zarówno w interesie pracowników, jak i pracodawcy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, zachęcamy do kontaktu.